Yeni Lisans Kategorileri

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni SHY-CA yönetmeliğine göre yeni hava aracı bakım personeli lisans kategorileri eklenmiştir.

a) Kategori A.
b) Kategori B1.
c) Kategori B2.
ç) Kategori B2L.
d) Kategori B3.
e) Kategori L.
f) Kategori C.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Yeni lisans kategorileri SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Talimatında detaylandırılmıştır.

SHT-66 Talimatı için tıklayınız.

(a) Hava aracı bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içermektedir:
a) Kategori A
b) Kategori B1
c) Kategori B2
ç) Kategori B2L
d) Kategori B3
e) Kategori L
f) Kategori C
(b) Kategori A ve B1; uçak, helikopter, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonlarına göre aşağıdaki şekilde alt
kategorilere ayrılmaktadır:
a) A1 ve B1.1 Türbinli Uçaklar
b) A2 ve B1.2 Pistonlu Uçaklar
c) A3 ve B1.3 Türbinli Helikopterler
ç) A4 ve B1.4 Pistonlu Helikopterler
(c) Kategori B2; tüm hava araçlarını kapsamaktadır.
(ç) Kategori B2L; Grup 1 haricindeki tüm hava araçları için geçerli olup, aşağıdaki sistem konularına bölünmüştür.
Bir B2L lisansı aşağıdaki konulardan en az birini içermelidir.
a) Haberleşme/Seyrüsefer (COM/NAV) (Communication/Navigation)
b) Göstergeler (Instruments)
c) Otopilot (Autopilot)
ç) Gözetim (Surveillance)
d) Gövde Sistemleri (Airframe Systems)
(d) Kategori B3 maksimum kalkış ağırlığı 2.000 kg veya daha aşağı olan piston motorlu basınçlandırılmamış uçaklar
için geçerlidir.
(e) Kategori L aşağıdaki alt-kategorilere ayrılmıştır:
a) L1C: Kompozit Planörler
b) L1: Planörler
c) L2C: Kompozit Motorlu Planörler ve Kompozit ELA1 Hava Araçları
ç) L2: Motorlu Planörler ve ELA1 Hava Araçları
d) L3H: Sıcak Hava Balonları
e) L3: Gaz Balonları
f) L4H: Sıcak Havalı Hava Gemileri
g) L4G: ELA2 Gazlı Hava Gemileri
ğ) L5: ELA2 Harici Gazlı Hava Gemileri
h) L6: Çok Hafif Döner Kanatlı Hava Aracı (Very Light Rotorcraft)
(f) Kategori C tüm uçak ve helikopterleri kapsamaktadır.