Part-66 Lisans Dönüşüm İşlemleri

SHGM tarafından yeni yayınlanan genelgeye göre (08 Mart 2023 tarihinde yayınlanan revize yönerge);

EASA Part-147 kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ile diğer Part-66 modül sertifikaları kapsamında düzenlenen HBL-66 veya EASA Part-66 Lisanslarına sahip ya da sahip olmayı amaçlayan hava aracı bakım personelinin yetkiliğinin değerlendirilmesi amacıyla yeni kurallar getirilmiştir.

Genelge için tıklayınız

Modül Sınavı Gerekliliği
MADDE 7- (1) Başvuru sahibi, Part-66 lisansında yer alan kategoriye uygun olarak, SHT-66
Talimatı Ek-2’de yer alan modül gereklilikleri kapsamında, SHT-147 onaylı kuruluşlardan
veya Genel Müdürlükten almış olduğu modül sınav sonuç sertifikalarını Genel Müdürlüğe
sunar.

Söz konusu maddeye uygun olarak SHGM lisansı almak isteyen adaylar SHGM tarafından yetkilendirilmiş SHT-147 kuruluşlarından sınava girmek zorundadır. Artık EASA’dan alınmış sertifikalar ile SHGM lisansı alınamayacak.

Dil Gerekliliği
MADDE 10- (1) Başvuru sahibi; SHT-66 Talimatı Ek-10’un 2nci maddesi 8’inci fıkrası
kapsamında dil yeterliliği gerekliliğini sağladığını belgelemelidir.

Söz konusu maddeye göre lisans almak isteyen teknisyen adaylarının Genel Müdürlükçe dil yeterliliği sınavı için yetki verilen kuruluşların yapmış olduğu sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 80 veya başvuru tarihi itibariyle geçerli ÖSYM yabancı dil eşdeğerlik tablosunda bulunan sınavlar 55 YDS puanı eşdeğerinde puan almış olmalıdır:

Modül Sınavı Gerekliliği
(Revize) MADDE 15- (1) Bu Genelge yayımlanma tarihinden önce, EASA Part-66 modül sertifikaları
kullanılarak alınan HBL-66 lisanslarının temdit edilmesi için, karma modül sınavından başarılı
olunması ya da lisans alırken sunmuş oldukları Part-66 modül sınavı sertifikaları yerine geçerli
olan SHT-66 modül sertifikaları sunmaları gerekmektedir.

Söz konusu maddeye göre daha önce EASA sertifikaları ile SHGM lisansı alan adayların karma modül sınavlarına girmesi gerekmektedir. Ya da SHGM tarafından yetkilendirilmiş SHT-147 kuruluşlarından eksik modül sınavlarına girmeleri gerekmektedir.